SSA – Svenska som andraspråk

24 08 2010

Hej
Har just börjat höstterminen och har träffat alla mina elever som jag kommer att undervisa under läsåret 2010/2011. Det rör sig om cirka 35-40 elever i veckan i åldrarna 6-10 år. Sävstaskolan i Vingåker berikas ca 30% flerspråkiga elever och det är en stor tillgång för skolan för det är en bild av hur det framtida mångkulturella samhället kommer att se ut. Jag samverkar med många klasslärare runt dessa elever och vi försöker på bästa sätt utifrån styrdokumenten anpassa och ge stöd när så behövs. Men SSA, svenska som andra språk är inget STÖDÄMNE utan ett ämne i sig med egen kursplan även om strävansmålen och uppnåenedemålen stämmer överens med kursplanen i svenska. Det finns några nyanser i strävansmålen i svenska står det:utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och KAN, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang…” och i SSA ”utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och vill, vågar och kan uttrycka sig i många olika sammanhang…”
Ja det kan man fundera på vad den nyansskillnaden innebär för undervisningen i SSA!
Maud Sävstaskolan Vingåker 2010-08-23

Annonser